Temat konkursowy XLIV OLiJP

LITERATURA POLSKIEGO ROMANTYZMU WOBEC INNYCH SZTUK

Temat konkursowy XLIV OLiJP

 

UWAGA:

Uczniowie zainteresowani tym tematem zobowiązani są do opracowania dwóch pierwszych problemów badawczych, następnie zaś wybierają wersję A (związki literatury romantycznej
z muzyką) lub wersję B (związki literatury romantycznej ze sztukami plastycznymi). 

 

Tematy szkolne XLIII OLiJP (2012/13)

Tematy na zawody szkolne XLIII OLiJP

 

 

LISTY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO NA TLE WIELKIEJ EPISTOLOGRAFII JEGO EPOKI

 

Uwaga:

Zarysowana w punktach problematyka nie stanowi gotowego konspektu rozprawy; jest sugestią różnych kierunków myślenia i pracy historycznoliterackiej, które dookreślić powinien Uczestnik olimpiady (wybór problemu, kompozycja rozprawki…).

   

 

Test - XLIII OLiJP (2012/2013)

XLIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

TEST JĘZYKOWY

 

GRUPA A

 

  1. Oceń poprawność poniższych zdań. Każdemu z nich przyporządkuj właściwe oznaczenie literowe (A – F) odsyłające do jednego z opisów poprawności podanych pod tabelą.

Uwaga: jeśli w zdaniu występują nazwy własne w przypadku zależnym, w nawiasach kwadratowych podano ich formę podstawową.

 

Konkursy tematyczne

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego co kilka lat organizuje i współorganizuje konkursy tematyczne dla uczniów szkół średnich, związane z przypadającymi w danym roku obchodami ważnych rocznic i jubileuszy twórców literatury polskiej, a także dotyczące zapoznanych a wartych przypomnienia zjawisk literackich. Pierwszym konkursem tematycznym był konkurs Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety, zorganizowany w 1998 roku, drugim - konkurs Bolesław Prus - w setną rocznicę śmierci pisarza z 2012 roku.

Studia Olimpijczyka

Laureaci OLiJP przyjmowani są na humanistyczne kierunki  polskich uniwersytetów. Szczegółowe informacje oraz dodatkowe przywileje dotyczące lauretów olimpiad przedmiotowych znajdą Państwo na stronach rekrutacyjnych Uczelni.

Kto może uczestniczyć w Olimpiadzie

SZKOŁY

Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół średnich dla młodzieży. Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OLiJP mogą w nich także wziąć udział uczniowie ostatniej klasy gimnazjum rekomendowani przez szkołę.

KLASY

Do Olimpiady najczęściej przystępują uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jednak uczestniczą w niej również uczniowie klas niższych.

Nagroda językoznawcza

Nagroda językoznawcza odzwierciedla wysoką rangę, jaką nauka o języku zajmuje w programie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i jaką zajmować powinna w kształceniu polonistycznym. Nagroda ta stanowi wyróżnienie dla uczniów wykazujących głębsze zainteresowanie problematyką językową i mających w tym zakresie duże osiągnięcia we wszystkich sprawdzianach w toku Olimpiady.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej