Konkurs sienkiewiczowski - wykłady

              Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli na wykłady poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza, które odbędą się 20 maja (w godz. 14.30 - 18.45) w Instytucie Filologii Polskiej UMCS (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, sala nr 24). Proponujemy następujące wykłady:

1.  Henryka Sienkiewicza reporterskie odkrywanie Ameryki - dr hab. Aleksandra Chomiuk

2. Tradycje romantyczne w nowelistyce Henryka Sienkiewicza - dr hab. Elżbieta Flis

"Salon odrzuconych"

               Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że w środę 2 marca 2016 roku w godz. 15 - 16 uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych, oraz ich nauczyciele mogą zapoznać się z recenzją i oceną prac pisemnych.

Zapraszamy do Zakładu Teatrologii w Instytucie Filologii Polskiej UMCS (Wydział Humanistyczny, II piętro). 

                                 Barbara Smutek

Eliminacje ustne

      Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę - 5 marca 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie - Skłodowskiej 4a, II piętro). Egzamin rozpocznie się o godz. 10. Obowiązuje porządek alfabetyczny. Zdający powinni mieć dokument potwierdzający ich tożsamość.

     Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do tej części eliminacji i ich nauczycielom.

                                         Życzymy dalszych sukcesów.

Zaproszenie na konsultacje

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie zaprasza wszystkich uczestników tegorocznej edycji Olimpiady oraz ich nauczycieli na konsultacje, które odbędą się 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 15 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5a) w sali nr 24. W programie dwa godzinne wykłady.

Barbara Smutek, Sekretarz Komitetu Okręgowego w Lublinie

XLVI OLiJP - zaproszenie do udziału

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uprzejmie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w kolejnej edycji Olimpiady. Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie OLiJP uwagami na temat formy i struktury pracy szkolnej. Będę wdzięczna za terminowe nadsyłanie prac (do 11 grudnia 2015 roku) na adres: Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej UMCS, 20 - 031 Lublin, Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a. W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny (81 526 61 49, 501 367 621).   

Sekretarz KO w Lublinie

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej