prace odrzucone - konsultacje

W czwartek, 25 lutego 2016 roku od godz. 15:00 do 16:00 w gmachu Wydziału Polonistyki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 45, piętro III) uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do części ustnej II etapu Olimpiady, mogą obejrzeć swoje prace i skonsultować wyniki z recenzentami.

II etap, część ustna

II etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (eliminacje ustne) odbędzie się 5 marca 2016 roku od godziny 10.00 w gmachu VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38.

Uczestnicy eliminacji muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.

Szczegółowy harmonogram eliminacji zostanie umieszczony na stronie w najbliższym czasie.

Warsztaty olimpijskie

Komitet Stołeczny XLV OLiJP zawiadamia, że warsztaty dla osób zakwalifikowanych do II etpau będą prowadzone w następujących terminach:

1) z języka - 22 stycznia 2016 roku, godz. 15.00-16.30; Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 4,

2) z literatury - 28 stycznia 2016 roku, godz. 16.00-17.30; Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 17.

II etap

II etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (eliminacje pisemne) odbędzie się 13 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w gmachu VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, ul. Jagiellońska 38.

Uczestnicy eliminacji muszą mieć przy sobie legitymację szkolną i przybory do pisania.

Eliminacje pisemne składają się z dwóch części:

1) części literackiej - 4 godziny (od 10.00 do 14.00);

2) części językowej (test) - 1,5 godziny (od 14.30 do 16.00)

Termin zbierania prac z etapu szkolnego

Komitet Okręgowy XLVI OLiJP w Warszawie zawiadamia, że prace z etapu szkolnego uczniów ze szkół warszawskich będą zbierane 11 XII 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 w gmachu VIII LO im.Władysława IV ul.Jagiellońska 38.

      Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa) z dołączonymi dwiema recenzjami. Z pracami należy przynieść dokumentację (protokół i sprawozdanie opisowe).

 

 

                                                        Sekretarz Komitetu Okręgowego

 

Zaproszenie na zebranie - dla uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo!

Stołeczny Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie zaprasza na zebranie poświęcone organizacji XLVI Olimpiady, które odbędzie się 15 IX 2015 r. o godz. 15.00 w gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 4. Spotkanie prowadzi prof. dr hab. Ewa Paczoska.

 

                       Sekretarz Stołecznego Komitetu Okręgowego

                                                        dr Elżbieta Świderska

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej