XLVIII OLiJP (2017/18) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

 

1. Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.

2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.

3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.

4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).

5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.

6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.

7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.

8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

 

Język

9. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

 

Teatr

10.  Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.

11. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.

12. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.