REJESTRACJA UCZESTNIKÓW XLVI OLiJP

Szanowni Państwo,

      na stronie olijp.pl został otwarty system rejestracji uczestników. Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji Olimpiady są proszeni o zarejestrowanie się. Na stronie głównej pojawi się w tym celu link Zarejestruj się (będzie się znajdował obok Dla Sekretarzy). Będa Państwo proszeni o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu mailowego, a także o wybranie z listy powiatu, w którym znajduje się szkoła. Prosimy o rejestrację jednokrotną i z wykorzystaniem jednego adresu mailowego. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie olijp.pl 14 stycznia (czwartek) w godzinach wieczornych.

Celem wprowadzenia systemu rejestracji jest usprawnienie m.in. komunikacji między organizatorami a uczestnikami Olimpiady oraz przygotowania list wyników. Z tej drugiej przyczyny prosimy, aby niezwłocznie po otwarciu rejestracji uczestnicy zarejestrowali się w systemie. Jednokrotna rejestracja w zupełności wystarczy. Jeżeli ktoś z Państwa po rejestracji nie otrzymał linka autoryzacyjnego, prosimy o sprawdzenie spamów - takie przypadki były już zgłaszane.

Komitet Główny OLiJP