INFORMACJA O KWALIFIKACJACH DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLVI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z regulaminem wyniki kwalifikacji do kolejnego etapu zostaną ogłoszone 30 dni przed terminem pisemnej części zawodów okręgowych. W tym celu wszyscy uczestnicy powinni zarejestrować się w panelu Olimpiady zgodnie z  informacją na stronie Komitetu Głównego (http://www.olijp.pl/ ).

Pisemne uzasadnienia niezakwalifikowania prac zostaną przesłane do szkół.

Zawody pisemne odbędą się 13 lutego 2016 roku w godz. 10.00 – 17.00 w salach 18-19 (parter) w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Świętokrzyskiej 21D (siedziba dziekanatu).

Należy przybyć pół godziny przed rozpoczęciem zawodów. Wejście na salę tylko za okazaniem dowodu tożsamości. W przerwie między częścią literacką i częścią językową uczniowie otrzymają poczęstunek.

Konsultacje dla uczestników zawodów pisemnych odbędą się w dniu 29 stycznia 2016 , w sali  17 (parter) w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ulicy Świętokrzyskiej 21D (siedziba dziekanatu).

Nauka o języku  -   dr hab. Alicja Gałczyńska    godz. 15.00

Interpretacja tekstów literackich –  dr hab.  prof. UJK  Janusz Detka    godz.16.00

Zapraszamy do udziału w spotkaniach z jurorami. Dodatkowe informacje można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego w Kielcach (tel. 41 3135669 w godzinach wieczornych).