Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

przy Instytucie Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro, pokój 107,
e-mail: olijp@ibl.waw.pl
tel./faks (48 22) 826-69-17; 6572850

Strony www:

 

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO OLIJP:

Honorowa Przewodnicząca: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

  • Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
  • Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
  • Dr hab. Tomasz Chachulski
  • Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
  • Dr hab. Magdalena Danielewicz
  • Dr hab. Magdalena Derwojedowa
  • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
  • Dr Grzegorz Grochowski
  • Mgr Małgorzata Grzebień
  • Dr Dorota Kopcińska
  • Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa
  • Dr Paweł Kuciński
  • Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
  • Dr Lena Magnone
  • Dr Grzegorz Marzec
  • Dr Maria Napiontkowa
  • Prof. dr hab. Emil Orzechowski
  • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
  • Dr Igor Piotrowski
  • Dr hab. Marian Płachecki
  • Mgr Katarzyna Porembska
  • Dr Agata Roćko
  • Dr Magdalena Rudkowska
  • Dr hab. Ewa Rudnicka
  • Dr Paweł Rutkowski
  • Prof. dr hab. Anna Sobolewska
  • Dr hab. Ewa Szczęsna
  • Mgr Stanisław Szczęsny
  • Mgr Krystyna Wojda
  • Dr Grzegorz Wołowiec
  • Mgr Aleksandra Wójtowicz
  • Dr hab. Marek Zaleski
  • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
  • Dr hab. Marta Zielińska
  • Mgr Daniel Zych
  • Dr Konrad Niciński
  • Mgr Magdalena Abramczyk

Przewodniczący OLiJP: Dr hab. Tomasz Chachulski

Kierownik organizacyjny OLiJP: Dr Konrad Niciński

Sekretarz naukowy OLiJP: Mgr Magdalena Abramczyk

Prezydium OLiJP:

  • Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa – Honorowa Przewodnicząca
  • Dr hab. Tomasz Chachulski – Przewodniczący
  • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz – Wiceprzewodnicząca
  • Dr hab. Marta Zielińska – Wiceprzewodnicząca
  • Dr hab. Ewa Szczęsna – Wiceprzewodnicząca
  • Dr Konrad Niciński – Kierownik organizacyjny
  • Mgr Magdalena Abramczyk – Sekretarz naukowy
  • Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
  • Mgr Małgorzata Grzebień
  • Dr Dorota Kopcińska
  • Dr Maria Napiontkowa
  • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
  • Mgr Katarzyna Porembska
  • Mgr Krystyna Wojda
  • Mgr Daniel Zych