XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Okręgu Wrocławskim

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zawiadamia uprzejmie, że  eliminacje XLVIII Olimpiady odbędą się  w następujących terminach:

eliminacje szkolne /I st./            - do końca listopada br.

eliminacje okręgowe /II st./       - 17.02.2018 r.  (część pisemna)

                                                  10.03.2018 r. (część ustna)

eliminacje centralne /III st./       - 11 - 14.04. 2018 r. w Konstancinie i Warszawie.

 

Państwa Dyrektorów Szkół proszę o niezwłoczne przysłanie pocztą elektroniczną informacji o przystąpieniu do zawodów olimpijskich w tym roku. Jest to konieczne do wysłania tokenów koordynatorom  szkolnym w celu umożliwienia im rejestracji, logowania i dostępu do wyników z poszczególnych etapów.

Do  12.12.2017 r. (termin nieprzekraczalny) pod  adresem Komitetu Okręgowego, ul.Haukego-Bosaka 33, 50- 447 Wrocław  należy nadesłać następujące dokumenty:

-pracę ucznia kierowanego do eliminacji okręgowych, zawierającą dwie recenzje nauczycieli, bez oceny, ale z pozytywną konkluzją

-sprawozdanie opisowe z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady

-protokół wyników zawodów szkolnych (wg wzoru).

           

 Przypominamy, że:

  • specjalizacja teatrologiczna dla uczniów nią zainteresowanych obowiązuje od etapu szkolnego,
  • prace niespełniające warunków  regulaminowej objętości (minimalnej i maksymalnej) nie będą kwalifikowane ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z poprawkami w nowym Regulaminem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 Informacje o Olimpiadzie są dostępne:

  • na stronie internetowej:  www.olijp. pl  Zapraszam także na podstronę okręgu wrocławskiego, na której będziemy zamieszczać bieżące komunikaty, m. in. terminy i harmonogram Spotkań w „Nehringu”;
  • pod numerem telefonu 697 836 660 , najlepiej w czasie dyżuru w czwartki w godz. 9.00 – 10.30,  a w wypadku kontaktu bezpośredniego, po umówieniu telefonicznym,  w siedzibie OKOLiJP, ul.Haukego-Bosaka 33. Adres poczty elektronicznej: jtarnacki@wp.pl

Wszystkie materiały na zawody szkolne wraz z aktualizowanym  Przewodnikiem  po tematach i najlepsze  prace olimpijczyków są publikowane wyłącznie na stronie internetowej Olimpiady.

 Olimpijczyków, ich nauczycieli oraz szczególnie zainteresowanych maturzystów zapraszamy od października na niedzielne Spotkania w Nehringu o godz.11.00  do sali nr 125 Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15.

                                    Z życzeniami sukcesów 

                                    Jerzy Tarnacki                                                                                              sekretarz OKOLiJP