Termin ogłoszenia wyników I etapu

Decyzją Komitetu Głównego OLiJP wyniki etapu I (szkolnego) zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na indywidulanych kontach uczniów 16 stycznia 2018 roku w godzinach wieczornych.