ELIMINACJE PISEMNE XLVIII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W OKRĘGU WROCŁAWSKIM

Informuję uprzejmie, że eliminacje pisemne uczniów zakwalifikowanych  do eliminacji okręgowych (interpretacja utworu  lub rozprawka historycznoliteracka bądź teatrologiczna oraz  test z wiedzy o języku) rozpoczną się  17 lutego 2017 r.(sobota) o godz. 9.30 w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33, dojście od Dworca PKP/PKS pieszo – 15/20 minut., dojazd autobusem 145, 146 do ul. Krasińskiego (2/3 przystanki) lub tramwajem linii O do pl. Wróblewskiego.

 Dyrekcje Szkół spoza Wrocławia proszę o sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów. Proszę również opiekunów olimpijczyków o potwierdzenie ich uczestnictwa w zawodach okręgowych (e-mail: jtarnacki@wp.pl) do 13 lutego br.

 Eliminacje zakończą się około godziny 16.00

Wyniki weryfikacji szkolnych prac przygotowawczych znajdują się na stronie www.olijp.pl

 Przypominam o tradycyjnych niedzielnych Spotkaniach w Nehringu wg terminarza zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady.

 Prace uczniów niezakwalifikowanych można obejrzeć  17  lutego w sekretariacie XIII LO  br., tj. w dniu eliminacji pisemnych. Istnieje również możliwość zapoznania się z recenzjami w/w prac w czasie czwartkowych dyżurów telefonicznych w godz. 9.00 -10.30,    tel. 697 836 660.                                        

                                                                              Jerzy Tarnacki

sekretarz OKOLiJP we Wrocławiu