Ogłoszenie wyników części pisemnej II etapu

Szanowni Państwo,

 

    wyniki części pisemnej II etapu Olimpiady zostaną opublikowane w poniedziałek 26 lutego w późnych godzinach wieczornych.

 

KG OLiJP