Terminy XLVIII OLiJP

UWAGA

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2017 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 11 grudnia 2017 r. Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 17 lutego 2018 r. (SOBOTA)
  • ustne - 10 marca 2018 r. (SOBOTA)

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 11 - 14 kwietnia 2018 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 11 kwietnia, zawody odbywają się 12 (czwartek) i 14 (sobota) kwietnia 2018 r.

Uczestnicy spoza Polski przyjeżdżają do Konstancina we wtorek 10 kwietnia, zawody odbywają się 11 (środa) i 12 (czwartek) kwietnia 2018 r.

FINAŁ

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom - maj 2018 r., Warszawa, Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, I piętro.