Organizacja

Podstawy prawne

Sprawy związane z MEN regulują konkretne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. 13/2002 r. Nr 13, poz. 125)

Sprawę zwolnienia z egzaminu dojrzałości z języka polskiego reguluje inne rozporządzenie:

Organizatorzy

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Za opracowanie programu, pytań, testów, wszelkiego typu sprawdzianów oraz regulaminu, a także za przeprowadzenie zawodów, odpowiedzialny jest Komitet Główny OLiJP. Więcej o Instytucie Badań Literackich PAN zobacz na stronie

Subskrybuj RSS - Organizacja