Wyniki

Nazwisko Etap II Kwalifikacja do finału
Małgorzata Sojak 123 Tak
Anna Agnieszka Lis 122.5 Tak
Marta Hendler 122.25 Tak
Katarzyna Anna Zakliczyńska 122 Tak
Aleksandra Maria Żurek 122 Tak
Joanna Dardzińska 121.5 Tak
Jakub Korzeniewski 121 Tak
Weronika Mróz 121 Tak
Barbara Sikoń 121 Tak
Martyna Maria Cisakowska 120.5 Tak
Jagoda Jurewicz 120.5 Tak
Magdalena Siedlecka 120.5 Tak
Aneta Garlikowska 120 Tak
Maria Izbaner 120 Tak
Dawid Florian Klimowski 119.5 Tak

Strony