Do finalistów i laureatów OLiJP spoza kraju uczestniczących w programach stypendialnych NAWA

Szanowni Państwo!

 

Jeżeli planują Państwo w najbliższych dniach składać wniosek w bieżącym programie stypendialnym NAWA i będą Państwo w tym celu potrzebowali nowego zaświadczenia wystawionego przez KG OLiJP, bardzo prosimy o zgłoszenie nam tej prośby jak najszybciej, optymalnie do 27 kwietnia. Bardzo to nam ułatwi przygotowanie i podpisanie we właściwym czasie stosownych dokumentów.

 

KG OLiJP

Zawody finałowe L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP,

Organizatorzy i Jurorzy zawodów

 

Zgodnie z listem Pana Michała Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie wytycznych dla organizatorów olimpiad, uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostają odwołane. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, uzyskują jednocześnie tytuł finalisty i otrzymają zaświadczenie według wzoru określonego przez MEN.

W sprawie zawodów finałowych L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP!

W Ministerstwie Edukacji Narodowej podejmowane są właśnie ustalenia w sprawie dalszych losów L OLiJP. Gdy tylko zapadną decyzje w tej sprawie, przekażemy je Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej i przez Sekretarzy KO. Niestety, KG OLiJP z uwagi na obecne zapisy regulaminowe nie może podjąć samodzielnej decyzji w tej sprawie, musimy więc jeszcze dzień czy nawet dwa poczekać na ostateczną decyzję MEN. 

Wyniki II etapu

Wyniki II etapu zostały opublikowane. W zakładce Wyniki znaleźć można łączny wynik uzyskany podczas II etapu zawodów i informację o kwalifikacji do finału. Szczegółowe wyniki znajdują się na indywidualnych kontach uczestników. Zgodnie z Regulaminem, jeśli liczba rekomendowanych uczestników jest większa niż 180, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia pierwszych 180 osób z listy rankingowej.

Strony

Subskrybuj OLiJP RSS