Przesyłanie prac - Toruń

Uprzejmie przypominam, iż w okręgu toruńskim prace pisemne należy złożyć w dwóch formach - papierowej i elektronicznej.

Szkoła - nauczyciel - przesyła prace uczniowskie wraz z protokołem i recenzjami na adres:

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Zaułek Prosowy 1

87-100 Toruń

oraz prace uczniowskie  na adres mailowy (najlepiej w formacie pdf): olijp.torun@gmail.com

Termin ostateczny 10.12.2021

Sekretarz KO Toruń