Wyniki etapu szkolnego

Rzeszów, 10.01.2022 r.

Szanowni Państwo

Uczestnicy i Opiekunowie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wyniki etapu szkolnego znajdą się na indywidualnych kontach każdego z uczestników do 13 stycznia 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego LII OLiJP zostanie zamieszczona na stronie IPiD UR,  w zakładce OLiJP, a wgląd do prac możliwy będzie 13 stycznia 2022 roku w godzinach 15.30-16.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Z poważaniem

Małgorzata Byszuk

sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie