Stołeczny Komitet Okręgowy - wykłady dla Olimpijczyków

Stołeczny Komitet Okręgowy OLiJP zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na wirtualne wykłady z literatury oraz języka:

dr. hab. Dawida Marii Osińskiego pt. "Światy literackości i wielkie pytania literatury", który odbędzie się 3 lutego (czwartek) w godzinach 17:00-19:00;

 mgr. Mateusza Adamczyka pt. „Poprawna polszczyzna w praktyce”,  który odbędzie się 9 lutego (środa) w godzinach 17:00-19:00.

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli prosimy o przesłanie do Sekretarz SKO, p. Elżbiety Błachowicz (e-mail: olijp.warszawa@gmail.com ), imiennego zgłoszenia wraz z podaniem nazwy swojej szkoły (w celu otrzymania linku do pokoju wirtualnego).