Olimpiada w Rumunii

Od 2014 w Rumunii odbywa się Olimpiada z Języka Polskiego, która od 2016 ma charakter dwustopniowej Olimpiady Krajowej. Organizatorem Olimpiady Krajowej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie przy udziale Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie oraz Związku Polaków w Rumunii. Zawody wojewódzkie odbywają się tradycyjnie w gościnnych progach Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, zawody krajowe - w Suczawie. Zwycięzcy Olimpiady co roku uczestniczą w zawodach finałowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Konstancinie i Warszawie.