Wgląd do prac po części pisemnej II etapu LII OLiJP

Rzeszów, 21.02.2022 Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że lista osób zakwalifikowanych do zawodów ustnych II etapu LII OLiJP zostanie opublikowana na stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR w zakładce OLiJP we wtorek, 22 lutego 2022 roku. Wgląd do prac będzie możliwy 23 lutego w godzinach 12.00-13.30 w pokoju 109 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c w Rzeszowie. Z poważaniem Małgorzata Byszuk Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie