Informacja o ustnej części eliminacji okręgowych w Olsztynie

Porządek ustnych eliminacji okręgowych LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Olsztynie online,

na platformie Google Meet w domenie @ibl.waw.pl

Linki do pokojów wirtualnych zostały przesłane uczestnikom na ich adresy mailowe w domenie ibl.waw.pl

9.00 - 9.30     Patrycja Awtuch

9.30 - 10.00   Maciej Przyłucki

10.00 - 10.30  Aleksandra Rydel

10.30 - 11.00  Kornelia Szulc

11.00 - 11.30  Maria Zwierzyńska

11.30 - 12.00  Aleksandra Gnatowska

12.00 - 12.30  Julia Kalkowska

12.30 - 13.00  Dominika Tetych

13.00 - 13.30  Laura Anna Gosiewska

14.30  -  ogłoszenie wyników przez Przewodniczącą Komitetu Okręgowego.