Przed ogłoszeniem wyników zawodów okręgowych

Wyniki zawodów okręgowych i lista uczestników zawodów finałowych LII Olimpiady zostaną ogłoszone w piątek, 11 III, w godzinach wieczornych.