Ankiety uczestników zawodów finałowych OLiJP

Ankiety uczestnika finału są już dostępne – uczestnicy zakwalifikowani do zawodów finałowych znajdą je na swoich kontach w serwisie olijp.pl. Jak co roku, prosimy o wybranie z Przewodnika po tematach dwóch tematów na część ustną zawodów, jednego spośród tematów literaturoznawczych lub kulturoznawczych i jednego spośród tematów językoznawczych. Uczestnicy o specjalizacji teatrologicznej zamiast teatru literaturoznawczego (lub kulturoznawczego) wybierają temat z zakresu wiedzy o teatrze. W porównaniu z zeszłym rokiem wszystkie rozdziały Przewodnika zostały zaktualizowane. W działach poświęconych Pozytywizmowi i Młodej Polsce, teorii literatury oraz wśród tematów kulturoznawczych znajdują się tematy nowe, nieobecne w latach poprzednich. Warto pamiętać o tym podczas wyboru tematu.

Tematem konkursowym LII edycji jest Krytyka literacka w okresie Pozytywizmu i Młodej Polski - temat ten znajdą Państwo w zaktualizowanym Przewodniku po tematach.

Prosimy o wypełnienie ankiet do 28 III 2022 r.

O otwarciu rejestracji uczestników finału spoza kraju i udostępnieniu im ankiet poinformujemy w osobnym ogłoszeniu.