OGŁOSZENIE W SPRAWIE STACJONARNEGO TRYBU PRZEPROWADZENIA LIII OLIJP

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w roku 2022/2023 zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym. Uczniowie, którzy zamierzają wziąć udział w zawodach, muszą liczyć się z koniecznością uczestniczenia w pisemnej części zawodów I stopnia w szkole, pisemnej i ustnej części zawodów II stopnia w miejscu wskazanym przez Komitet Okręgowy (sala w szkole lub na uniwersytecie) oraz przyjazdu na 3 dni do Warszawy do ośrodka wskazanego przez organizatorów zawodów III stopnia. Zawody zostaną przeprowadzone w sposób identyczny dla wszystkich, tzn. nie będzie takiej możliwości, by część uczestników wzięła udział w zawodach w sposób zdalny, a część – stacjonarny. Zmianę decyzji może wymusić jedynie urzędowe wprowadzenie przepisów zakazujących zgromadzeń.

Terminy LIII OLiJP zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach, po uzgodnieniu z przedstawicielami MEiN.  

Tak jak w latach poprzednich, lektury proponowane na zawody I stopnia (szkolne), a w miarę możliwości także na zawody kolejnych etapów, będą dostępne w portalu Academica Biblioteki Narodowej w Warszawie. Portal Academica jest dostępny z komputera każdej biblioteki szkolnej, gminnej, osiedlowej itp. po bezpłatnym zarejestrowaniu w Bibliotece Narodowej. Szczegóły na stronie https://academica.edu.pl/

Wszystkim życzymy spokojnych wakacji i serdecznie zachęcamy do udziału w LIII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2022/2023.

 

Organizatorzy