Ogłoszenie w sprawie wysyłki elektronicznej wersji prac I etapu LIII OLiJP

Sznowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetów Okręgowych* uczestnicy z regionów: KO Kielce, KO Opole, KO Poznań, KO Rzeszów, KO Warszawa (stołeczny), KO Wrocław, KO Zielona Góra, są zobligowani do przesłania, oprócz papierowych, także wersji elektronicznych prac i dokumentów. Przesyłka elektroniczna powinna zawierać skany protokołu, sprawozdania, prac, recenzji i oświadczenia uczniów, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame (link). Wiadomość ze skanami dokumentów powinna być przesłana przez nauczyciela-opiekuna, którego adres zarejestrowany jest w systemie OLiJP lub z adresu sekretariatu szkoły, na adres odpowiednio:

Termin wysyłki dokumentów pozostaje bez zmian: 07.12.2022 r. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysyłki wiadomości e-mail. W przypadku wersji papierowych decyduje data na stemplu pocztowym.

Uczestnicy z pozostałych regionów mogą poprzestać na przesłaniu wyłącznie wersji papierowych lub - nieobligatoryjnie - przesłać także wersję elektroniczną na adres właściwego KO (link).

 

 

* zgodnie z zapisem §8 ust. 11 Regulaminu OLiJP