SKŁADANIE PRAC OLIMPIJSKICH Z I ETAPU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Komitety Okręgowe* podjęły decyzję o formie przesyłanych prac. Prosimy o upewnienie się o wariancie obowiązującym w Państwa okręgu:

 • KO Białystok, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Bydgoszcz, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Gdańsk wyłącznie wersje papierowe [link]  

 • KO Katowice oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olijp.katowice@gmail.com  

 • KO Kielce oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów pasichlidia@gmail.com  

 • KO Kraków, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Lublin, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Łódź, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Olsztyn, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Opole oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olijpspopolski1@ibl.waw.pl  

 • KO Poznań oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olimpiadapoznan@gmail.com  

 • KO Rzeszów oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olijprzeszow01@ibl.waw.pl  

 • stołeczny KO Warszawa oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olijp.warszawa@gmail.com  

 • KO Mazowiecki, opcjonalnie wersja elektroniczna (link), wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Szczecin, wersje papierowe na adres właściwego KO (link)  

 • KO Toruń wyłącznie wersje papierowe  [link]  

 • KO Wrocław oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów olijp.wroc@gmail.com  

 • KO Zielona Góra oprócz papierowych, także wersje elektroniczne prac i dokumentów j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl

Przesyłka elektroniczna powinna zawierać skany protokołu, sprawozdania, prac, recenzji i oświadczenia uczniów, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame (link). Wiadomość ze skanami dokumentów powinna być przesłana przez nauczyciela-opiekuna, którego adres zarejestrowany jest w systemie OLiJP lub z adresu sekretariatu szkoły. Termin wysyłki dokumentów pozostaje bez zmian: 07.12.2022 r. W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysyłki wiadomości e-mail. W przypadku wersji papierowych decyduje data na stemplu pocztowym.

UWAGA: wysyłka elektronicznej wersji prac dotyczy przesłania wiadomości e-mail, nie ma możliwości dołączenia pracy uczestnika poprzez platformę olijp.pl.  

* zgodnie z zapisem §8 ust. 11 Regulaminu OLiJP