Konkurs Polonistyczny Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od XLI edycji Olimpiady na III (ogólnopolski) etap zawodów zapraszani są najlepsi uczestnicy niższych etapów Konkursu Polonistycznego - młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju (nie uczestniczący w zawodach na Litwie, Białorusi, Łotwie, Ukrainie)

Organizatorem Konkursu Polonistycznego jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  Informacje dotyczące struktury, terminów bieżącej, V edycji Konkursu, wymagań ministerialnych oraz listy lektur obowiązkowych dostępne są tutaj.