Konkurs Polonistyczny Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od XLI edycji Olimpiady na III (ogólnopolski) etap zawodów zapraszani są najlepsi uczestnicy niższych etapów Konkursu Polonistycznego - młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju (nieuczestniczący w zawodach na Litwie, Białorusi, Łotwie, Ukrainie). W ostatnich latach wśród Laureatów Olimpiady znaleźli się finaliści Konkursu Polonistycznego z Francji (Lidia Vallet, XLV edycja), Szwajcarii (Kacper Rybiński, XLVII edycja)) i Niemiec (Michał Nieściór, XLVII edycja)

Organizatorem Konkursu Polonistycznego jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.  Informacje dotyczące struktury, terminów bieżącej edycji Konkursu, wymagań ministerialnych oraz listy lektur obowiązkowych dostępne są tutaj.