Życzenia

Jan Andrzej Morsztyn

Na Boże Narodzenie

 

Szczęśliwa nocy, w którą się nam rodzi

Dzień jasny, światło wszytkiemu stworzeniu,

I w której brudach i okropnym cieniu

Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi.

 

Szczęśliwe bydło, które gdy mróz chłodzi,

Grzejecie Pana w ciepłym swoim tchnieniu;

Luboście nieme, w takim przysłużeniu

Zazdrościć się wam tego szczęścia godzi.

 

Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy,

Które się boskich członeczków tykają,

Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano.

Szczęśliwsze jednak nad wszytko pastuchy

Sądzę, że naprzód Dzieciątko witają

I do zbawienia powstali tak rano.

 

Uczestnikom, Nauczycielom, Jurorom, Organizatorom, Pracownikom i Współpracownikom Olimpiady Literatury i Języka Polskiego składamy najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku 2023. Oby nadchodzący czas przyniósł nam wszystkim wyłącznie dobre doświadczenia. 

Zespół OLiJP