Ogłoszenie KO Białystok

Wszystkich Olimpijczyków, jadących na eliminacje centralne do Warszawy z okręgu podlaskiego, bardzo proszę o oddanie na dworcu PKP podpisanego przez Rodziców załączonego dokumentu (link). Mam nadzieję, że nie będzie on nam potrzebny, ale na wszelki wypadek, osoba będąca opiekunem młodzieży, musi taki dokument mieć.

Dziękuję!

Maria Bartnicka