LIV OLIJP (2023/2024) - TEMATY ETAPU SZKOLNEGO

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

1. Małe formy poetyckie w literaturze epok dawnych (renesans – barok – oświecenie). Poetyka – funkcje – przemiany [link]

2. Romantyczne ekologie. Czy romantyczna wizja natury może stanowić odpowiedź na katastrofę klimatyczną? [link]

3. – Znacie? […] – Znamy. – Więc posłuchajcie.” Przysłowia w Panu Jowialskim Aleksandra Fredry na tle zasobów i kulturowej roli paremiologii polskiej [link]

4. Norwid jedzie do Stanów… O doświadczeniu amerykańskim Cypriana Norwida [link]

5. Ptaki w poezji XX wieku [link]

6. Recykling w literaturze i kulturze [link]

Specjalizacja teatrologiczna

7. Teatr wobec wojny [link]

8. Gest polityczny w teatrze [link

9. Bohater komedii Aleksandra Fredry – śmieszny, tragiczny, żałosny? [link

Temat językowy:

10. O obrotach sfer niebieskich – w języku (w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika ‒ autora przełomowego dzieła De revolutionibus orbium coelestium, 1543) [link]

Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zdygitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej z komputera bibliotecznego każdej biblioteki naukowej (akademickiej), publicznej i szkolnej w całej Polsce, która zarejestruje się w portalu academica.edu.pl.

W praktyce oznacza to możliwość korzystania z cyfrowych zasobów BN w Warszawie (utworów literackich - także w wydaniach najnowszych - opracowań naukowych, podręczników itp.). Publikacje te dostępne są nieodpłatnie w każdej zarejestrowanej w systemie szkolnej bibliotece w całym kraju. Pozycje nieobjęte prawami autorskimi dostępne są także z komputerów domowych bez konieczności rejestracji.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica: academica.edu.pl