Przewodnik po tematach i książka o Olimpiadzie

Publikacje, przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego działający przy Instytucie Badań Literackich PAN, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Pro Cultura Litteraria” promują wysokie standardy kultury humanistycznej i językowej.

Pośród autorów znajdują się najznamienitsi literaturoznawcy, językoznawcy i teatrolodzy w Polsce: Maria Bokszczanin, Włodzimierz Bolecki, Grażyna Borkowska, Magdalena Danielewiczowa, Teresa Dobrzyńska, Bogusław Dopart, Ewa Głębicka, Michał Głowiński, Grzegorz Grochowski, Mirosława Hanusiewicz-Lavalle, Elżebieta Kiślak, Dorota Kopcińska, Teresa Kostkiewiczowa, Barbara Kryda, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Anna Legeżyńska, Jacek Leociak, Zdzisław Łapiński, Piotr Mitzner, Maria Napiontkowa, Konrad Niciński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Dawid Maria Osiński, Ewa Paczoska, Anna Pajdzińska, Marta Piwińska, Jadwiga Puzynina, Dariusz Seweryn, Dorota Siwicka, Jerzy Snopek, Ewa Szczęsna, Piotr Śliwiński, Mateusz Werner, Piotr Wilczek, Marek Zaleski, Marta Zielińska i inni.

Redakcja: Aleksandra Wójtowicz

Konsultacja merytoryczna: Tomasz Chachulski

Okładka książki "Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego"

                                           Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego to książka obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych historią tego niezwykłego przedsięwzięcia, ale nie tylko. To przede wszystkim cenne źródło wiedzy i pomocy dydaktycznej dla nauczycieli-polonistów, zbiór wskazówek i informacji przydatnych w pracy zarówno pedagoga o znacznym doświadczeniu, który chce poszerzyć swoją współpracę ze środowiskami akademickimi, jak i początkującego absolwenta studiów polonistycznych, chcących doskonalić swój warsztat pracy z uczniem.

Od początku istnienia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w jej działania zaangażowani byli najwybitniejsi polscy literaturoznawcy, językoznawcy i nauczyciele, a od pewnego czasu - także teatrolodzy i nauczyciele spoza kraju. Olimpiada to konkurs z 45-letnią historią, to także instytucja skupiająca kilka pokoleń laureatów, finalistów i uczestników, którzy dziś kształtują obraz polskiej humanistyki: ludzi nauki, nauczycieli, twórców kultury. Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego to książka o pracy tych, którzy Olimpiadę tworzyli i tych, którzy w niej uczestniczyli, opis zawodów w ich obecnym, nieco zmienionym w ostatnich latach kształcie, przybliżenie założeń programowych wpisanych w tematy zestawy bibliograficzne i dyspozycje dla uczestników.

 

Okładka książki "Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego"Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego to kompendium przygotowane przez badaczy historii literatury, językoznawców i teatrologów. Książka zawiera zbiór przeszło 120 tematów wraz z opracowaniem – są to dyspozycje pomocne w pracy nad danym zagadnieniem oraz bibliografia – będący rezultatem pracy około 80 autorów. Oddawana do rąk czytelników zaktualizowana wersja Przewodnika wzbogacona została o najnowsze pozycje bibliograficzne, tak by stanowiły one pomoc dla przyszłych Olimpijczyków i ich nauczycieli, ale także studentów polonistyki i uczestników wszelkich inicjatyw o profilu humanistycznym. Dołożono starań, aby tematy olimpijskie jak najwszechstronniej odzwierciedlały najważniejsze zagadnienia z dziejów literatury i przemian języka polskiego, a bibliografia zawierała najistotniejsze publikacje z danego zakresu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu znajdą Państwo na stronach Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich:

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/przewodnik-po-tematach-olimpiady-literatury-i-jezyka-polskiego?vid=2

Publikacje przygotowano we współpracy ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria".

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Logo Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria