LIII OLiJP (2022/2023) - tematy etapu szkolnego

UWAGA: w temacie „Pokolenia reżyserek ostatnich stu lat” dokonano uściślenia związanego z przygotowaniem pracy i uzupełnienia bibliografii oraz nazwisk reżyserek. W temacie „Teatr wobec niepełnosprawności” dodano w bibliografii jedną pozycję.

UWAGA: w temacie "Drogi i bezdroża romantycznej poezji..." dodano jedną uwagę i pozycję bibliograficzną. 

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

1. Obrazy domu w literaturze polskiej renesansu i baroku.

2. Drogi i bezdroża romantycznej poezji; improwizacje Mickiewicza (wybrane zagadnienia).

3. Twórczość pisarska i krytyka literacka. Powinowactwa.

4. Przyszłość literatury – projekt.

5. Egzotyka bliskich okolic i związanych z nimi środowisk jako temat literacki.

6. Postęp techniczny w ujęciu literackim i refleksji humanistycznej.

Język:

7. Językowe wyprawy w kosmos.

Teatr:

8. Pokolenia reżyserek ostatnich stu lat.

9. Teatr wobec niepełnosprawności.

Temat konkursowy:

LIII  OLiJP – Nie tylko „Ballady i romanse"

Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zdygitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej z komputera bibliotecznego każdej biblioteki naukowej (akademickiej), publicznej i szkolnej w całej Polsce, która zarejestruje się w portalu academica.edu.pl.

W praktyce oznacza to możliwość korzystania z cyfrowych zasobów BN w Warszawie (utworów literackich - także w wydaniach najnowszych - opracowań naukowych, podręczników itp.). Publikacje te dostępne są nieodpłatnie w każdej zarejestrowanej w systemie szkolnej bibliotece w całym kraju. Pozycje nieobjęte prawami autorskimi dostępne są także z komputerów domowych bez konieczności rejestracji.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica: academica.edu.pl