Zawiadomienie

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Toruniu uprzejmie informuje, że dokumentację zawodów szkolnych, które powinny zakończyć się 30 listopada, należy przesłać do 10 grudnia 2015 r. do Torunia,adresując kopertę w następujący sposób: Okręgowy Komitet OLiJP przy V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń. Przypominamy też o zmianach regulaminowych i sposobach redagowania pracy (wymagania określono na stronie olimpiady w zakładce dla uczestników). Zapraszamy też na otwarte konsultacje na UMK 14 i 21 listopada o godz. 11 w sali 108 Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3, mające pomóc uczestnikom w wyjaśnianiu wątpliwości związanych z przygotowaniem pracy na etapie szkolnym i okręgowym (szczegółowy program wysłaliśmy do szkół). Ze względów organizacyjnych zgłoszenia na konsultacje, zawierające liczbę uczestników oraz wybrane przez nich tematy, należ przesłać na adres mailowy: klffumk@gmail.com do 8 listopada 2015 r. Telefon kontaktowy do sekretarza Komitetu Okręgowego Barbary Bajeńskiej: 566485534 lub 606896675