Terminarz i informacje o OLiJP w okręgu wrocławskim

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zawiadamia uprzejmie, że eliminacje XLVI Olimpiady odbędą się w następujących terminach:

  • eliminacje szkolne /I st./ - do pierwszego tygodnia grudnia br.,
  • eliminacje okręgowe /II st./ - 13.02.2016 r. (część pisemna), 05.03.2016 r. (część ustna)
  • eliminacje centralne /III st./ - 05 – 09 .04. 2016 r.

Do 11.12.2015 r. (termin nieprzekraczalny) pod adresem Komitetu Okręgowego, ul. Haukego-Bosaka 33, 50- 447 Wrocław należy nadesłać lub złożyć następujące dokumenty:

- pracę ucznia kierowanego do eliminacji okręgowych, zawierającą dwie recenzje nauczycieli, bez oceny, ale z pozytywną konkluzją,

-sprawozdanie opisowe z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady -protokół wyników zawodów szkolnych (wg wzoru).

Przypominamy, że: specjalizacja teatrologiczna dla uczniów nią zainteresowanych obowiązuje od etapu szkolnego, prace niespełniające warunków regulaminowej objętości (minimalnej i maksymalnej) nie będą kwalifikowane ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Informacje o Olimpiadzie są dostępne:

  • na stronie internetowej: www.olijp. pl  Zapraszam także na podstronę okręgu wrocławskiego, na której będziemy zamieszczać bieżące komunikaty, m. in. terminy i wyniki z poszczególnych etapów, harmonogram Spotkań w „Nehringu”;
  • pod wrocławskim numerem telefonu (071)348 51 93, awaryjnie 697 836 660, najlepiej w czasie dyżuru w czwartki w godz. 9.00 – 10.30, a w wypadku kontaktu bezpośredniego, po umówieniu telefonicznym - w siedzibie OKOLiJP, ul.Haukego-Bosaka 33. Adres poczty elektronicznej: jtarnacki@wp.pl

Elektroniczna, aktualizowana systematycznie wersja Przewodnika po tematach jest dostępna na stronie internetowej Olimpiady. Wydanie książkowe można zamawiać pod adresem: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/przewodnik-po-tematach-olimpiady-l...

Olimpijczyków, ich nauczycieli oraz szczególnie zainteresowanych maturzystów zapraszamy na niedzielne Spotkania w Nehringu o godz.11.00 do sali nr 125 Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15.

                            Z życzeniami sukcesów

                            Jerzy Tarnacki, sekretarz OKOLiJP