Zaproszenie na konsultacje

Instytut Literatury Polskiej oraz Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

serdecznie zapraszają na

 

Otwarte konsultacje dla uczestników

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

oraz kandydatów na studia humanistyczne

 

PROGRAM

 

14 listopada (sobota), godzina 11.00, s. 108

 

11.00-12.30 (zajęcia dla wszystkich zainteresowanych)

 

Krytyczna lektura tekstu naukowego

 

12.45-14.15 (zajęcia w grupach)

 

  • Obraz kobiet w twórczości Cypriana Norwida
  • Pociąg jako symbol (w literaturze polskiej XIX i XX w.)
  • Świat rozstrzelany Andrzeja Trzebińskiego
  • Poezja w języku łacińskim w dawnej Polsce
  • Teatr publiczny w Polsce – historia i współczesność

 

21 listopada (sobota), godzina 11.00, s. 108

 

11.00-12.30 (zajęcia dla wszystkich zainteresowanych)

 

Jak przygotować pracę olimpijską (na etapie szkolnym i okręgowym)? 

 

12.45-14.15 (zajęcia w grupach)

 

  • Plebejusz − jako obcy polskiej kultury (na podstawie tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych)
  • Człowiek w pułapce - sytuacja bohatera w polskim dramacie współczesnym
  • Przestrzenie dialogu
  • Aktor: biografia – legenda
  • Genologia Mickiewicza

Konsultacje poprowadzą pracownicy naukowi oraz doktoranci Instytutu Literatury Polskiej UMK.

Zajęcia odbywać się będą w Collegium Maius UMK (Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3). Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, zawierające liczbę uczestników oraz wybrane przez nich tematy, na adres mailowy: klffumk@gmail.com, najpóźniej do 8 listopada 2015 r. Na podany adres prosimy także kierować wszystkie pytania.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu uczestników.

Serdecznie zapraszamy!