Eliminacje pisemne

Komitet Okręgowy OLiJP w Białymstoku uprzejmie informuje, iż eliminacje pisemne tegorocznej Olimpiady odbędą się 13 lutego 2016 r. na Uniwersytecie w Białymstoku w salach 47 i 48 o godz. 9:30.

Tekst literacki lub teatrologiczny uczestnicy będą pisać od 9:30 - 13:30; od 13:30 - 14:30 trwać będzie przerwa obiadowa; test z nauki o języku rozpocznie się od godz. 14:30 i bedzie trwał do 16:00.

  Proszę Dyrektorów szkół spoza Białegostoku o pokrycie kosztów podróży uczestników. My zapewniamy im ciepły posiłek.   

Do zobaczenia!!!

 

                        Maria Bartnicka - sekretarz OLiJP w Białymstoku