Eliminacje ustne

      Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę - 5 marca 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie - Skłodowskiej 4a, II piętro). Egzamin rozpocznie się o godz. 10. Obowiązuje porządek alfabetyczny. Zdający powinni mieć dokument potwierdzający ich tożsamość.

     Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do tej części eliminacji i ich nauczycielom.

                                         Życzymy dalszych sukcesów.

                                         Barbara Smutek