"Salon odrzuconych"

               Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że w środę 2 marca 2016 roku w godz. 15 - 16 uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych, oraz ich nauczyciele mogą zapoznać się z recenzją i oceną prac pisemnych.

Zapraszamy do Zakładu Teatrologii w Instytucie Filologii Polskiej UMCS (Wydział Humanistyczny, II piętro). 

                                 Barbara Smutek