Kto może uczestniczyć w Olimpiadzie

SZKOŁY

Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół średnich dla młodzieży. Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OLiJP mogą w nich także wziąć udział uczniowie ostatniej klasy gimnazjum rekomendowani przez szkołę.

KLASY

Do Olimpiady najczęściej przystępują uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jednak uczestniczą w niej również uczniowie klas niższych.

LICZBA UCZESTNIKÓW

Co roku do zawodów I stopnia przystępuje ok. 2500 uczniów z ponad pięciuset szkół średnich z całej Polski. Do zawodów III stopnia dociera ok. 150 - 220 osób, spośród nich około czterdziestu uzyskuje tytuł laureata. 

Dokładna liczba uczestników, którzy przystąpili do zawodów w poprzednich latach, jest dostępna tutaj.