Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci w Okręgu Wrocławskim

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie historycznoliterackim Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci, adresowanym do uczniów szkół średnich i ostatniej klasy gimnazjów. Zawody przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Komitety Okręgowe, a także organizatorzy Olimpiady poza Polską. Konkurs odbędzie się tylko raz - w drugiej połowie roku szkolnego 2015/2016 (etap pisemny) oraz pierwszej połowie roku szkolnego 2016/2017 (etap ustny – finałowy) - i ma charakter tematyczny.  Uczestnictwo w konkursie nie wyklucza udziału w XLVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Celem Konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na uniwersalistyczny i europejski charakter twórczości Sienkiewicza. Nagrodą główną jest wyjazd laureatów do Rzymu w październiku 2016 roku śladami Henryka Sienkiewicza. Partnerami Konkursu są Instytut Książki oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Konkurs jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W każdym z okręgów zostanie zorganizowany cykl wykładów poświęconych pisarzowi i jego epoce, jako inicjatywa towarzysząca Konkursowi.

Terminy konkursu:

  • do 30 czerwca - oddanie prac (termin ostateczny),
  • do 15 lipca - prace sprawdzane w KO do 31 lipca,
  • prace sprawdzane w Warszawie 12-13 września, 
  • egzamin ustny i  uroczystezakończenie (Warszawa),
  • połowa października-wyjazd do Rzymu.                                                                   

W następnych tygodniach na stronie olijp.pl zostaną opublikowane  kolejne materiały związane z konkursem, upowszechniające wiedzę o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Kontakt i adres, pod który należy nadsyłać prace:

Sekretarz Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, XIII Liceum Ogólnokształcące im A. Fredry, ul. Haukego Bosaka 33-37, 50-430 Wrocław, tel. 697 836 660 (poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 – 10.30)

TEMATY

Praca pisemna przygotowywana na tym etapie konkursu powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Można traktować je jako samodzielne tematy a także przekształcać i rozwijać. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

1. Trwałość recepcji Henryka Sienkiewicza (osoby i dzieła) jako fenomen kultury polskiej XX wieku

2. Biografia Henryka Sienkiewicza – wielka przygoda Polaka i Europejczyka

3. Sienkiewicz wobec polskiej ikonosfery / Sienkiewicz w polskiej ikonosferze

4. Sienkiewicz jako argument w dyskursie społecznym i kulturowym XXI wieku

5. Sienkiewicz – wizjoner historii / Sienkiewicz jako patron historii alternatywnej

6. Sienkiewiczowska sztuka opowiadania

7. Sienkiewicz jako podróżnik i tłumacz obcych kultur (Listy z podróży do Ameryki, Listy z Afryki, listy z podróży i wycieczek)

8. Sienkiewicz wobec pytań ostatecznych, autorytetu i wolności

9. Obraz młodości, kobiety i mężczyźni w twórczości Sienkiewicza

10. Przemoc w twórczości Sienkiewicza – poetyka i ideologia

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA i ZAGADNIENIA DO TEMATÓW: http://www.olijp.pl/?q=node/5103

WYKŁADY I SPOTKANIA dla uczniów i nauczycieli z Dolnego Śląska i innych Okręgów:

WYKŁADY W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ – pl. Nankiera 15a, sala nr 125, Ip.

  • 22 maja, godz. 11.00 – prof. dr hab. Małgorzata Łoboz: Polska zdziecinniała czy oswojona? Sienkiewicz w kręgu romantycznych mitów
  • 28 maja, godz.11.00 - prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki: Sienkiewicz w kinie
  • 5 czerwca, godz. 9.30 - dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz: Podróżowanie i pisanie - o Sienkiewiczowskim warsztacie pracy
  • 5 czerwca o godz.11.00 w ramach cyklu Spotkania w Nehringu można także wysłuchać wykładu dra Stanisława Kukurowskiego Bruno Schulz – pisarz tajemniczy

Zapraszam zainteresowanych do uczestnictwa w konsultacjach dotyczących Henryka Sienkiewicza, organizowanych w ośrodkach akademickich w kraju wg terminarza udostępnianego na stronie internetowej Olimpiady: http://www.olijp.pl/?q=node/5103

                                              Z życzeniami sukcesów

                                             Jerzy Tarnacki

                                             sekretarz OKOLiJP we Wrocławiu