Etap I XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Poloniści i Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Prosimy o przesłanie prac uczniów i dokumentacjikierowanych do eliminacji okręgowych w terminie do 12 grudnia 2016 r. na adres:

Paulina Boguta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Filologii Polskiej

ul Dewajtis 5

01-815 Warszawa

( KONIECZNIE z dopiskiem: „Olimpiada Literatury i Języka Polskiego”)

 

Dokumentacja powinna zawierać:

·         pracę ucznia – opatrzoną dwiema recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją),

·         sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego

·         protokół wyników zawodów szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego Olimpiady: www.olijp.pl.

Wymagania dotyczące pracy pisemnej etapu szkolnego, tematy i wytyczne do nich oraz zalecaną bibliografię można znaleźć na stronie głównej Olimpiady.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Beata Drabiszewska

Sekretarz Mazowieckiego Komitetu Okręgowego OLiJP