KO we Wrocławiu - ogłoszenie dla uczestników XLVII edycji OLiJP

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zawiadamia uprzejmie, że  eliminacje XLVI Olimpiady odbędą się  w następujących terminach:

eliminacje szkolne /I st./            - do pierwszego tygodnia grudnia br.

eliminacje okręgowe /II st./       - 11.02.2017 r.  (część pisemna)

                                                      4.03.2017 r. (część ustna)

eliminacje centralne /III st./       - 05 – 08 .04. 2017 r.

 

Do  19.12.2016 r. (termin nieprzekraczalny) pod  adresem Komitetu Okręgowego, ul. Haukego-Bosaka 33, 50- 447 Wrocław  należy nadesłać lub złożyć następujące dokumenty:

- pracę ucznia kierowanego do eliminacji okręgowych, zawierającą dwie recenzje nauczycieli, bez oceny, ale z pozytywną konkluzją

-sprawozdanie opisowe z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady

-protokół wyników zawodów szkolnych (wg wzoru).

           

Przypominam, że:

  • specjalizacja teatrologiczna dla uczniów nią zainteresowanych obowiązuje od etapu szkolnego,
  • prace niespełniające warunków  regulaminowej objętości (minimalnej i maksymalnej) nie będą kwalifikowane ze względów formalnych.

 

 Informacje o Olimpiadzie są dostępne:

  • na stronie internetowej:  www.olijp. pl - zapraszam także na podstronę okręgu wrocławskiego, na której zamieszczać będziemy bieżące komunikaty, m. in. terminy i wyniki z poszczególnych etapów, harmonogram Spotkań w „Nehringu” oraz  terminy wykładów z etyki  słowa;
  • pod wrocławskim numerem telefonu  697 836 660, najlepiej w czasie dyżuru w czwartki w godz. 9.00 – 10.30,  a w wypadku kontaktu bezpośredniego, po umówieniu telefonicznym - w siedzibie OKOLiJP, ul.Haukego-Bosaka 33. Adres poczty elektronicznej: jtarnacki@wp.pl

 

Elektroniczna, aktualizowana systematycznie wersja Przewodnika po tematach  jest dostępna na stronie internetowej Olimpiady. Wydanie książkowe można zamawiać pod adresem: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/przewodnik-po-tematach-olimpiady-literatury-i-jezyka-polskiego?vid=2

 

          Olimpijczyków, ich nauczycieli oraz szczególnie zainteresowanych maturzystów zapraszamy na

 

  • niedzielne Spotkania w Nehringu o godz.11.00  do sali nr 125  (I p.) Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15,

 

  • 3 niedzielne wykłady z etyki słowa:

 

  1. Normy etyczne w  komunikacji międzyludzkiej  - prof. dr hab. Małgorzata Dawidziak – Kładoczna, sala 125,   20 listopada, godz. 11.00 – 12. 15

 

  1. Dziennikarskie non-fiction, czyli czego reportażysta pisać nie może (ale czasem pisze, gdy musi), sala 125,   20 listopada, godz. 12.20 – 13. 35

 

  1. O odpowiedzialności i życzliwości w języku –  prof.dr hab. Jan Miodek, sala 125,   4 grudnia, godz. 12. 15 – 13.30

 

Przed wykładem prof. J.Miodka o godz. 11.00  w ramach Spotkań w Nehringu dr. hab. Dorota Michułka wygłosi wykład pt.  Bez wyjścia? O aksjologicznym zagubieniu bohaterów dziecięcych i młodzieżowych lektur

 

                                                   Z życzeniami sukcesów

                                                                                             

                                                   Jerzy Tarnacki, sekretarz OKOLiJP