Spotkania w Nehringu

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

w ramach cyklu "Spotkania w Nehringu"

 

4 grudnia

DR HAB. DOROTA MICHUŁKA Bez wyjścia? O aksjologicznym zagubieniu bohaterów dziecięcych i młodzieżowych lektur

15 stycznia

DR FRANCISZEK WASYL "Rzeczpospolita ormiańska" - Kuty nad Czeremoszem

5 lutego

DR HAB. PIOTR LEWIŃSKI Retoryka, argumentacja, perswazja

12 marca

DR PIOTR RUDZKI Lhamo - sztuka teatru z Tybetu

9 kwietnia

DR BEATA KACZMARCZYK „Chrystus zmartwychwstał jest". Osobliwości językowe pieśni wielkanocnych

14 maja

DR AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA, MGR MARTA ŚLEZIAK Czy nazwy żeńskie wymyśliły feministki? Wokół sporów o „doktorkę", „ministrę"…

4 czerwca

MGR KATARZYNA HOŁOJDA-MIKULSKA, MGR PATRYCJA KRYSIAK Jak powstawał „Słownik nazw żeńskich polszczyzny"? Leksykografia w teorii i praktyce  

Wszystkie wykłady odbędą się w sali nr 125 im. Tadeusza Mikulskiego (I piętro Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15 b) w niedziele godz. 11.00–12.00. Wstęp wolny.