Wykłady z etyki języka - ogłoszenie KO w Toruniu

Komitet Okręgowy OLiJP w Toruniu zaprasza

maturzystów oraz młodzież przygotowującą się do tegorocznych eliminacji  na cykl wykładów

prof. dr. hab. Marka Wiśniewskiego pt.

Kultura języka w trzech odsłonach – poprawność, etyka i estetyka wypowiedzi.

Oto szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań:

Termin

Miejsce

Temat

26.11.2016 r.,

godz.11.00

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń, s. 311

Teoretyczne aspekty poprawności językowej

3.12. 2016 r.,

godz.11.00

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń, s. 311

Reguły etycznych zachowań językowych

10.12. 2016 r.,

godz.11.00

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń, s. 311

Uwagi o grzeczności językowej