Wykłady z etyki słowa - zaproszenie KO w Rzeszowie

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

zapraszają

uczestników XLVII OLiJP i zainteresowanych maturzystów na wykłady z zakresu etyki słowa.

 

 

Wykłady wygłoszą: prof. UR dr hab. Grażyna Filip – Kierownik Zakładu Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej IFP UR i prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Kierownik Zakładu Języka Polskiego IFP UR.

 

Wykłady odbędą się 3.12.2016 r. (sobota) od godz. 9.00 w Instytucie Filologii Polskiej, Sala nr 110

(I piętro, bud. A1)

 

 

Tematy wykładów:

  1. Między grzecznością a niegrzecznością – etyczne aspekty języka.
  2. Sposoby deprecjacji drugiej osoby – nieetyczne gry językowe.
  3. O „narracji negacji” i innych natrętach językowych na przykładzie wypowiedzi w mediach.