Trudności z zalogowaniem

Ponieważ zgłoszono nam, że występują trudności z zalogowaniem do nowo utworzonych kont za pomocą hasła, prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe zapisywanie formularza rejestracyjnego. Formularz składa się z dwóch części:

  1. konto – służąca do ustawienia hasła i
  2. dane uczestnika – umożliwiająca wprowadzenie danych osobowych i skojarzenie profilu ze szkołą.

Każda z części zapisywana jest oddzielnie, dlatego przed przejściem do danych uczestnika należy kliknąć przycisk zapisz na dole formularza konto.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że nawet jeśli dostęp do kont jest chwilowo utrudniony, to o ile uzupełnili i zapisali Państwo swoje dane osobowe, rejestracja została ukończona, a tym samym spełnili Państwo formalny wymóg uczestnictwa. Prosimy powstrzymać się od ponawiania rejestracji, ponieważ spowoduje to utrudnienia na etapie wpisywania wyników (a także dodatkowe obciążenie działania serwisu). W razie powtarzających się klopotów z ustawieniem prosimy o kontakt z kierownikiem organizacyjnym Olimpiady lub obsługą serwisu internetowego.