Eliminacje pisemne w Okręgu Wrocławskim

Informuję uprzejmie, że okręgowe eliminacje pisemne XLVII Olimpiady (interpretacja utworu lub rozprawka historycznoliteracka bądź teatrologiczna oraz test z wiedzy o języku) rozpoczną się 11 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33. Dojście od Dworca PKP/PKS pieszo – 15/20 minut., dojazd autobusem 145, 146 do ul. Krasińskiego (2/3 przystanki) lub tramwajem linii O do pl. Wróblewskiego.

Dyrekcje Szkół spoza Wrocławia proszę o sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów. Proszę również opiekunów olimpijczyków o potwierdzenie ich uczestnictwa w zawodach okręgowych (e-mail: jtarnacki@wp.pl) do 31 stycznia br.

Eliminacje zakończą się około godziny 16.00.

Wyniki weryfikacji szkolnych prac przygotowawczych znajdują się na stronie www.olijp.pl. Przypominam o tradycyjnych niedzielnych Spotkaniach w Nehringu wg terminarza zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady. Prace uczniów niezakwalifikowanych można obejrzeć w sekretariacie XIII LO br. od 6 lutego w godzinach 8.00 – 14.45 (po uprzednim umówieniu, tel. 697 836 660, 71 798 69 04 ).

Jerzy Tarnacki

sekretarz OKOLiJP we Wrocławiu