Część pisemna etapu okręgowego XLVII OLiJP w Zielonej Górze

Wszystkich uczestników części pisemnej etapu okręgowego XLVII OLiJP w Zielonej Górze zapraszamy 11 lutego 2017 roku na godz. 9.00 do I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 7.

Przypominamy o konieczności posiadania dowodu poświadczającego tożsamość.

                          sekretarz KO OLiJP w Zielonej Górze

                          Maria  Lubieniecka