Eliminacje ustne w Toruniu

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Toruniu uprzejmie informuje, że do zawodów ustnych  zostali dopuszczeni uczestnicy, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej  co najmniej 40 punktów. W wyjątkowych wypadkach, zgodnie z regulaminem, można dopuścić ucznia, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów.

Eliminacje ustne odbędą się w Toruniu 4 marca o godz.8 w Collegium Maius UMK, Fosa Staromiejska 3. w salach 202 i 204. Uczniowie z Płocka, Grudziądza i Włocławka mogą przyjechać na godzinę 10.

                          Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu

                          mgr Barbara Bajeńska