Ogłoszenie wyników zawodów okręgowych OLiJP

Szanowni Państwo!

Lista rankingowa, zawierająca nazwiska 180 osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach finałowych XLIX edycji OLiJP, została opublikowana. Szczegółowe wyniki można zobaczyć po zalogowaniu się na konta w serwisie olijp.pl.

Prezydium OLiJP, ze względu na szczególne okoliczności zaistniałe w okręgach szczecińskim i wrocławskim, po uważnym przejrzeniu prac i protokołów, podjęło decyzję o zastosowaniu procedury weryfikacji ocen prac pisemnych w obu tych okręgach. Lektury prac i weryfikacji ocen dokonał czteroosobowy zespół jurorów KG, a ich oceny zostały przyjęte przez Prezydium KG OLiJP. Na kontach uczestników rekomendowanych do udziału w finale z okręgu wrocławskiego i szczecińskiego zostały umieszczone uzyskane przez nich noty weryfikacyjne, które w miejsce dotychczasowych ocen prac pisemnych były brane pod uwagę przy zestawieniu listy rankingowej.

Wśród uczniów rekomendowanych do udziału w finale w każdym z tych okręgów znalazły się osoby, których prace po ponownym sprawdzeniu zostały ocenione poniżej 40 punktów. Osoby te nie zostały uwzględnione na liście rankingowej.

KG OLiJP